4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum Etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum Ders, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum Ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum Ödev indir oku bul

1. Soyağacımızda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a- ) teyze     b- ) amca   c- ) arkadaş   d- ) dede
2. “Belirli bir konu hakkında, konuyu bilen kişilerle, söyleşi yaparak bilgi edinmeye ve bu bilgileri kaydetmeye sözlü tarih çalışması denir.” Buna göre sözlü tarih çalışmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bir konunun aydınlatılmasını sağlamak
b- ) buluş yapmak
c- ) okuma yazmayı kolaylaştırmak
d- ) grup kurmak
3. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih çalışması yapılırken kullanılabilecek araçlardan biri değildir?
a- ) çamaşır makinesi    b- ) fotoğraf makinesi
c- ) Kamera   d- ) ses kayıt cihazı
4. “Köyümüzün geçmişi hakkında sözlü tarih çalışması yoluyla babamdan bilgi almak istedim. Babam, 12yaşındayken köyden ayrıldığını, yatılı okul, üniversite, memurluk derken tatiller dışında köye girmediğini doğru ve ayrıntılı bilgi için 87 yaşında olan Mehmet amcasına sormasını istedi.”
    Bu bilgide sözlü tarih çalışması yapılacak kişide hangi özelliğin olmasının gerektiği vurgulanmıştır?
a- ) Yaşlı olması
b- ) Araştırmacı ile akraba olması
c- ) Babamızın tanıması
d- ) Araştırılan konuyu iyi bilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?
a- ) doğu     b- ) kuzey doğu     c- ) batı     d- ) güney
6. “Bir milletin devamlılığını milli kültürün benimsenmesi ve yaşatılması sağlar.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi milletin devamlılığına katkı sağlamaz?
a- ) Geleneklere saygı göstermek
b- ) İnançlara saygılı olmak
c- ) Ahlak kurallarına uymak
d- ) Yeniliklere kapalı olmak
7. Aşağıdakilerden hangisi Türk mutfak kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
a- ) pizza     b- ) döner    c- ) baklava  d- ) mantı
8. Hangi anlaşma ile yurdumuzun toprakları işgal edilmeye başlandı?
a- ) Mondros Ateşkes Anlaşması
b- ) Ankara Anlaşması
c- ) Gümrü Anlaşması       d- ) Mudanya Anlaşması

9. “Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözü ile ne anlatmak istemiştir?
a- ) Çalışmanın önemini
b- ) Tarihimizi bilmenin önemini
c- ) Kendine güvenin
d- ) İleriyi görmenin önemi
10. Atatürk Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapmış, bildiriler yayınlamış, kongreler düzenlemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a- ) Erzurum Kongresi    b- ) Amasya Genelgesi
c- ) Sivas Kongresi      d- ) Osmanlı Mebuslar Meclisi
11. Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir?
a- ) dolu     b- ) yağmur     c- )  kar      d- ) rüzgar
12. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
(……) Gelenekler, bayramlar, oyunlar, türküler, giyecekler, el sanatları kültürel öğelerden bazılarıdır.
(……) Sözlü tarihte not defteri, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi kullanılabilir.
(……) Evinde İstiklal Madalya’sı bulunan kişinin dedesi milli mücadeleye katıldığının kanıtıdır.
(……) “Horon” Karadeniz Bölgesine özgü bir oyundur.
(……) Amasya Genelgesinden sonra Sivas Kongresi yapılmıştır
(……)Kurtuluş Savaşı’nda İtalyanlarla birçok savaş yaptık.
(……) Sözlü tarih çalışması yapılırken önce konu hakkında ön bilgi toplanmalıdır.
indir
(……) Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.
(……) Kan bağı ile birbirine bağlı insanlara akraba denir.
(……) “Zeybek” Doğu Anadolu Bölgesine özgü bir oyundur.


//Disable select-text script (IE4+, NS6+)- By Andy Scott//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script//Visit http://www.dynamicdrive.com for this scriptfunction disableselect(e){return false}function reEnable(){return true}//if IE4+document.onselectstart=new Function (“return false”)//if NS6if (window.sidebar){document.onmousedown=disableselectdocument.onclick=reEnable}

Bunlarada Bakabilirsiniz

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*